infuse

บริษัท อินฟิวส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยทําธุรกิจให้บริการจัดการข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการวิจัย และการรับโจทย์ปัญหาเพื่อพัฒนาหาแนวทางแก้ไขslider image slider image slider image slider image slider image

บริการของเรา

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการใช้งานบนเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์

ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับภาคธุรกิจ

บริการ UAV สำหรับภาคการเกษตร

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

เราให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบ
ระดับมืออาชีพในการให้บริการในการนำนวัตกรรม GIS มาใช้เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจประเภทต่างๆ

ได้รับความไว้วางใจจาก

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสเราได้ร่วมงานกับคุณ
หวังว่าคุณลูกค้าจะพอใจกับงานที่เราส่งมอบให้คุณ
เราจะมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุด คุณภาพดีที่สุดด้วยทีมงานคุณภาพที่คุณไว้วางใจเรา

การประปาส่วนภูมิภาค

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยโตเกียว

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร